Regulamin promocji BLACK FRIDAY

Regulamin promocji „BLACK FRIDAY”

 

Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „BLACK FRIDAY” („Promocja”) realizowanej  w sklepie internetowym trzyszuflady.pl dostępnym pod adresem https://trzyszuflady.pl/ („Sklep internetowy”). 

 

  1. Kto jest Organizatorem Promocji? 

Organizatorem Promocji jest KATARZYNA EWELINA OŚMAKIEWICZ-MYDŁOWSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Ośmakiewicz-Mydłowska VESTIS, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9121769193, nr REGON 021814858, ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 100, 52-232 Wrocław. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku promocją Black Friday, napisz do nas na adres e-mail: sklep@trzyszuflady.pl.

 

  1. Jakie są zasady Promocji? 

W okresie trwania Promocji Organizator umożliwia klientom Sklepu internetowego uzyskanie rabatu w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent), odliczonego od aktualnej ceny zakupionych produktów. Rabat nie łączy się z innymi aktualnie trwającymi w sklepie Promocjami, dostępnymi w zakładkach Promocje, Wyprzedaż, Przecena. Każdy Klient, może skorzystać z promocji tylko jeden raz. Rejestracja czy zakładanie konta w sklepie w celu skorzystania z Promocji nie jest konieczne. Maksymalna ilość produktów w koszyku objętych Promocją wynosi 20 sztuk. 

 

  1. Jaki jest okres trwania Promocji?

W sklepie internetowym trzyszuflady.pl promocja trwa od 26.11. 2021 od godziny 00:00 do 28.11.2021. 

 

  1. Czy mogę zwrócić lub wymienić produkty zakupione w Promocji? 

Tak, w terminie do 14 dni (słownie: trzydziestu dni) od dnia dokonania zakupu produkty mogą zostać zwrócone lub wymienione na inne produkty w tej samej cenie, pod warunkiem że nie noszą one śladów używania. Zastrzeżenie dotyczące braku śladów używania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie wyłącza prawa konsumentów dokonujących zakupów na odległość do odstąpienia od umowy na warunkach, o których mowa w art. 27 w zw. z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U.2017.683 j.t.).

 

   5. Jak zgłosić reklamację odnośnie zasad Promocji? 

Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji powinny być zgłaszane w ciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia zakończenia Promocji na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres e-mailowy sklep@trzyszuflady.pl. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni (słownie: czternastu dni) od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, według wyboru klienta. 

 

  1. Co jeszcze należy wiedzieć o zasadach Promocji? Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora,Treść niniejszego regulaminu jest dostępna do wglądu na stronie Sklepu internetowego oraz w siedzibie Organizatora. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
---Infolinia--- 518 790 111
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl