Wzór odstąpienia od umowy przedsiębiorców na prawach konsumenta

 Wzór odstąpienia od umowy dla Kupującego uprzywilejowanego - przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Miejscowość, dnia .......................................

Imię i nazwisko/firma: ..................................

Adres firmy: ..................................................

NIP: ..............................................................

E-mail: ..........................................................

Numer telefonu: ............................................

 

Numer zamówienia: .......................................

Data odbioru zamówienia: ..................................[dane teleadresowe Sprzedawcy nazwa, adres].....................................................................

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

w przypadku Kupującego uprzywilejowanego, przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy .................................................... nr ............................................ zawartej dnia ................................................

dotyczącej następujących rzeczy:

1. ........................................................................

2. ........................................................................

3. .........................................................................

4. .........................................................................

5 ............................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty ...................................... zł (słownie ...............................................................złotych)

poprzez:

a) przekaz pocztowy na adres .............................................................................. [wypełnić jeśli dotyczy]

b) na rachunek bankowy o numerze: .....................................................................

 

   Oświadczam tym samym, że zakupione przeze mnie Produkty a zatem zawarta umowa sprzedaży, są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej charakteru zawodowego.

   Przedmiot wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej określony został na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

W związku z moim oświadczeniem, wskazuję PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:.

PKD NR ................................. Opis: ..............................................................................

PKD NR ................................. Opis: ..............................................................................

PKD NR ................................. Opis: ...............................................................................

PKD NR ................................. Opis: ..............................................................................

 

Data:.................................................................

Podpis:.............................................................

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
---Infolinia--- 518 790 111
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl